2015-09-07

Lekarze urzędowo wyznaczeni do badaniazwierząt rzeźnych i mięsa

Lekarze urzędowo wyznaczeni do badania zwierząt rzeźnych i mięsa, z wyłączeniem mięsa dzików:

1/

lek. wet.  Piotr Grabicki 

83-140 Gniew,  ul. Konopnickiej 10

tel. kom.   602 775 046

 

2/

lek. wet.  Mirosław Kochaniewicz 

83-140 Gniew   ul. Konopnickiej 10

tel. kom.   604 853 053

 

 

3/

lek. wet.  Jacek Szwaczka 

83-110 Tczew   ul. 30 Stycznia 29

tel. kom.  601 538 220

           

4/

lek. wet.  Krzysztof Hildebrandt.

82-132 Morzeszczyn   Rzeżęcin 32

tel. kom.  605 450 690

 

5/

lek. wet.  Anna Karolczyk 

83-130 Pelplin,   ul. Mickiewicza 39/5

tel. kom.   511 302 444
 

UWAGA

 

Badanie mięsa dzików metodą wytrawiania:

·        Pracownia badania mięsa (U-15) – PIW ul. 30 Stycznia 29, 83-110 Tczew


Koszt badania:

- świnia - 11,00 zł
- dzik - 20,00 zł

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz.U. 2013 poz. 388 - tekst jedn.)